Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Zasady rekrutacji
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 690-942-977
tel: 61 4245007

Newsletter
Zasady rekrutacji

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej                                Drugi krok

Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • oryginału/kopii świadectwa z klasy ósmej;
  • zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
  • dowodu wpłaty wpisowego - 50 zł (nie podlega zwrotowi) - nr konta:
    SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372
    oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata. 

Trzeci krok

Postępowanie kwalifikacyjne.

Czwarty krok
Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (świadectwo egzaminu ósmoklasisty nie jest wymaganedo dnia 29.06.2020 r. godz. 12:00.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2023 by Dział IT GSW Milenium