Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Kryteria przyjęć
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 690-942-977
tel: 61 4245007

Newsletter
Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć do liceum czteroletniego po szkole podstawowej.


UWAGA! Decyzją Dyrekcji szkoły, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (Koronawirus), Dyrekcja nie będzie uwzględniać w procesie rekrutacji wyników uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty.

Dzięki temu będziemy mogli ogłosić listę przyjętych uczniów już 29 czerwca 2020 r.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa z się następujących elementów:

a) punktacja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji rozpatrywana 29.06.2020 r.

(poniżej kryteria z 2019 r., aktualne kryteria zostaną opublikowane niebawem)                                                 

b) punktacja za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 29.06.2020 r.,

c) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata) i kandydatem na przełomie marca, kwietnia i maja 2020 r.

d) złożenie kwestionariusza i kopii dokumentacji do 23.06.2020 r. do godz. 15:00 (kopia świadectwa klasy 7 oraz wyniki kwalifikacji semestralnej w klasie 8)

e) dostarczenie oryginałów lub odpisów świadectw (ukończenia szkoły podstawowej) do 29.06.2020 r. do godz 12:00 (dopuszczlna wersja elektroniczna podesłana e-mailem)

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Lista przyjętych opublikowana będzie 30.06.2020 r o godz. 12:00.

 

3. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.

 

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 7-u dni od dnia otrzymania decyzji.

 

5. Uczniem Akademickiego LIceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.

 

6. Dyrektor szkoły każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.


*Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2023 by Dział IT GSW Milenium